Vzdelanie a prax - MUDr. Kavečanský

MUDr. Marián Kavečanský

plastický chirurg

MUDr. Marián Kavečanský

Prejsť na obsah
MUDr. Marián Kavečanský ukončil Lekársku fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 2001.
Po ukončení štúdia pracoval na II. Chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Pôsobil 13 rokov na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v UNLP.V roku 2008 získal atestáciu v odbore plastická chirurgia a v roku 2010 v odbore všeobecná chirurgia.

V roku 2006 sa zúčastnil kurzu mikrochirurgie v Českej republike na Klinike plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, Fakultnej nemocnice u Sv. Anny v Brne, kde asistoval pri esteticko-rekonštrukčných operáciách s využitím mikrochirurgie.

V roku 2008 absolvoval stáž na Klinike plastickej chirurgie, Univerzitnej nemocnice Ružinov v Bratislave.

Na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v UNLP bol členom replantačného tímu, ktorý realizoval mikrochirugické výkony po úrazoch ruky a rekonštrukčné operácie po rozsiahlych nádoroch a defektoch.  

V súčasnosti pôsobí ako garant v odbore plastická chirurgia na pracovisku ORL Humenné, s.r.o. Operačné výkony realizuje aj v Košiciach v ENVY KLINIKE a tiež v Leteckej vojenskej nemocnici a.s. v Košiciach.

Pravidelne sa zúčastňuje kongresov v oblasti plastickej chirurgie a chirurgie ruky u nás a v zahraničí, kde aj aktívne prispievado programu. Vykonáva širokú škálu plasticko-rekonštrukčných zákrokov na tvári, tele aj končatinách, zameriava sa na operácie ruky (napr. operácie skákajúcich prstov a útlaku nervu pri syndróme karpálneho tunela a iné).
Návrat na obsah